Dziękujemy za Twoje wsparcie

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z upośledzeniem narządu ruchu poprzez: a) organizowanie ośrodków i obozów aktywnej rehabilitacji, gdzie uprawiany jest sport mający na celu zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych, jak też współdziałanie w tego rodzaju działaniach z innymi organizacjami; b) działalność informacyjno-propagandową, polegającą przede wszystkim na rozbudzaniu aktywności życiowej osób niepełnosprawnych; c) dostarczanie sprzętu rehabilitacyjnego i innych środków niezbędnych do życia i pracy osób niepełnosprawnych; d) wspieranie osób niepełnosprawnych we wchodzeniu na otwarty rynek pracy; 2 \) pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych; 3 ) szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych; 4 \) dostosowywanie lokali mieszkalnych i innych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych; 5 ) wszelkie inne działania zgodne ze statutem.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.