Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie się rodziców dzieci niepełnosprawnych i ich współdziałanie w kształceniu właściwych warunków wszechstronnego rozwoju tych dzieci, organizowanie i prowadzenie jednostek, placówek oświatowo 0374 wychowawczych oraz podejmowanie innych różnych działań na rzecz wychowania kultury i oświaty lokalnej społeczności.

Dane naszego OPP: