Kilka słów o naszej organizacji:

pomoc finansowa dla rodzin i osób niepelnosprawnych, i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów oraz kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy. Pomoc z 1% przekazano 11 rodzinom. Wsparciem objęto 22 osoby w ramach pomocy prawnej oraz wsparcia socjalnego i psychologicznego. Rodzinom objetym wsparciem udzielono także pomocy w formie rzeczowej.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.