Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Prowadzenie na rzecz ogółu społeczności oraz członków klubu działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2 .Tworzenie odpowiednich warunków dla uprawiania,rozwoju i popularyzacji sportu masowego i wyczynowego wśród dzieci i młodzieży na terenie działalności klubu 3 .Podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych,integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą 4 .Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.