Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Fundacji jest prowadzenie i wspieranie działań zmierzających do ochrony i poprawy zdrowia społeczeństwa.

Dane naszego OPP: