Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celach: 1 . Wspomagania rozwoju myśli naukowej w dziedzinie radiokomunikacji i technik multimedialnych \(technik radiokomunikacyjnych, telewizyjnych, radiofonicznych, radiolokacyjnych, elektroakustycznych, elektroniki medycznej\) w Politechnice Warszawskiej. 2 . Wspomagania rozwoju kadry naukowej w Politechnice Warszawskiej. 3 . Wspomagania rozwoju naukowego szczególnie uzdolnionych studentów w Politechnice Warszawskiej. 4 . Wdrażania nowej wiedzy do dydaktyki oraz rozbudowa i unowocześnianie bazy naukowo-dydaktycznej w Politechnice Warszawskiej poprzez wyposażanie laboratoriów badawczych i dydaktycznych w nowoczesną aparaturę pomiarową, audiowizualną i informatyczną.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.