Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Udzielanie osobom ciężko chorym głównie z powodu choroby nowotworowej opieki medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych. 2 . Udzielanie pomocy i opieki osobom przewlekle chorym i starszym, zwłaszcza osamotnionym. 3 .Udzielanie pomocy rodzinom tych chorych w sprawowaniu nad nimi opieki oraz w okresie osierocenia. 4 . Promowanie idei opieki hospicyjnej, organizowanie i prowadzenie wolontariatu hospicyjnego. 5 . Pozyskiwanie ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki osobom objętym działalnością statutową. 6 . Opieka o której mowa świadczona jest nieodpłatnie.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.