Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Stowarzyszenia jest wspieranie chorzowskiej młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz pomoc w rozszerzaniu bazy materialnej i dydaktycznej szkół, w tym w wspomaganie talentów uzdolnionych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzów. 2 . W zakresie potrzeb uczniów Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Zarząd Stowarzyszenia ściśle współpracuje z Radą Rodziców, która zgłasza do Zarządu umotywowane wnioski w tym zakresie.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.