Kilka słów o naszej organizacji:

Celem fundacji jest: 1 . Rewaloryzacja wraz z modernizacją i unowocześnieniem zabytkowego zespołu ogrodniczego położonego w Pruszkowie -nr rejestru 1500 i 1501 w ewidencji konserwatora zabytków m. st. Warszawy- oraz kościoła parafialnego w Żbikowie i jego zaplecza, 2 . Pomoc ludziom niepełnosprawnym, poprzez: - tworzenie i wspieranie domów dla osób niepełnosprawnych i dla dzieci specjalnej troski - pomoc w stworzeniu ośrodka rekolekcyjno-rehabilitacyjnego tzw. "oazy zdrowia" wg koncepcji opracowanej na zlecenie Fundacji i systematycznie nowelizowanej

Dane naszego OPP: