Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działalność i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na uwadze pomoc i tworzenie optymalnych warunków rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie.

Dane naszego OPP: