Kilka słów o naszej organizacji:

- prowadzenie lokalnego muzeum - gromadzenie dokumentów i zabytków związanych z dziejami regionu - inspirowanie badań naukowych i dokumentowanie bieżących wydarzeń związanych z miastem i regionem - popularyzowanie wiedzy i historii i tradycjach Ziemi kozielskiej - promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego - podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej - wspomaganie działalności związanej z rozwojem gospodarczym i społecznym społeczności lokalnej - zabieganie o stworzenie muzeum miejskiego

Dane naszego OPP: