Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy dzieciom w wyrównywaniu szans edukacyjnych, kulturowych, zdrowotnych tak, aby mogły osiągnąć pełny rozwój osobowy. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami, uzależnionych, niewydolnych wychowawczo oraz wielodzietnych. Stowarzyszenie obejmuje pomocą także rodziny dzieci.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.