Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest 1 .podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 2 .edukacji, oświaty i wychowania; 3 .kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 4 .propagowanie polskiego folkloru poza granicami kraju ze szczególnym uwzględnieniem ludowej twórczości muzycznej i tanecznej regionów Pomorza i Kujaw.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.