Kilka słów o naszej organizacji:

Organizacja zajęć dla osób starszych, spotkania, warsztaty, wspólne wycieczki, ogniska i inne formy działalności i współpracy. Jednym z najważniejszych czynników spowalniających proces starzenia się organizmu jest systematyczna aktywność fizyczna, która pozwala na wydłużenie fizycznej sprawności i niezależności a tym samym poprawę jakości życia, i takie działania podejmowaliśmy. Współpraca z innymi organizacjami w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i seniorom. Stowarzyszenie współpracowało z innymi organizacjami, które organizowały działania na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Dane naszego OPP: