Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest: 1 . upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej i poprawa stanu zdrowia członków klubu oraz mieszkańców Szczytna i województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2 . propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zarówno na poziomie rekreacyjnym jak i wyczynowym, 3 . kształtowania wśród członków Klubu wysokich wartości moralnych, 4 . promowanie zdrowego stylu życia, bez papierosów, narkotyków i alkoholu, 5 . zapewnienie mieszkańcom Szczytna i województwa Warmińsko- Mazurskiego możliwości uczestnictwa w imprezach sportowych o wysokich walorach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku i rekreacji.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.