Kilka słów o naszej organizacji:

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na indywidualny rozwój twórczy człowieka w ciągu całego jego życia, a w szczególny sposób promowanie i rozwijanie metod zapobiegających zaburzeniom, zahamowaniom i regresowi jednostki ludzkiej na płaszczyźnie kontaktu z samym sobą, innymi ludźmi i siłą wyższą, jakkolwiek się ją rozumie. Celem Stowarzyszenia jest również kształtowanie i propagowanie zachowań prozdrowotnych w aspekcie zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego. Celem Stowarzyszenia jest też inicjowanie i prowadzenie oratoriów oraz innych form opieki nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, rozbitych, wielodzietnych i zagrożonych, w duchu powściągliwości i pracy

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000016804
  • e-mail: biuro@otd.pl
  • Telefon: 134366251
  • Adres: UL. WOJSKA POLSKIEGO 28, 38-400 KROSNO