Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym we wszystkich dziedzinach życia. Na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz innych obowiązujących przepisów, Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną, a dochody uzyskane z tej działalności przeznaczone są na działalność statutową.

Dane naszego OPP: