Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz rodzinom zagrożonym patologią społeczną. Jako organizacja pozarządowa działa w sferze zadań publicznych obejmujących następujące zadania: - Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych mentalnie i fizycznie; - Różnorodne formy wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych, rodzin patologicznych i zagrożonych chorobą alkoholizmu; - Popularyzacja wiedzy dotyczącej metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sferze mentalnej i fizycznej; - Działalność charytatywna.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.