Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Pomoc społeczna w tym rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie tych szans i osób 2 . Działalność charytatywna 3 . Ochrona i promocja zdrowia 4 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 5 . Działalność na rzecz osób starszych 6 . Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 7 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 8 . Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży 9 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 10 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym 11 . Promocja i organizacja wolontariatu

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.