Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celami podstawowymi działalności Stowarzyszenia są promocja, rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej. 2 . Celami szczegółowymi są: a) organizacja i uczestnictwo w zajęciach lub imprezach sportowych, spotkaniach, pokazach itp., b\) rozwój bazy sportowej, c) popularyzacja i promocja sportu oraz aktywnego trybu życia, d) integracja środowiska sportowców i lokalnych mieszkańców, e) prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.