Kilka słów o naszej organizacji:

1 . DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SPUŚCIZNY PRZEMYSŁOWEJ I KULTUROWEJ REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, ROZPOZNAWANIE ZASOBÓW ORAZ POPULARYZACJA I PROMOCJA JEJ WARTOŚCI; 2 . WSKAZYWANIE NA PONADREGIONALNE ZNACZENIE BOGATYCH TRADYCJI PRZEMYSŁOWYCH REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO I ICH ZWIĄZKÓW Z OGÓLNOEUROPEJSKIM DZIEDZICTWEM KULTUROWYM; 3 . PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY I OPIEKI NAD ZABYTKAMI.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.