Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, TWORZENIA NAJKORZYSTNIEJSZYCH WARUNKÓW DO ICH PEŁNEGO FIZYCZNEGO I OSOBOWEGO ROZWOJU, UMOŻLIWIENIA IM AKTYWNEGO I GODNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM, REPREZENTOWANIE INTERESÓW, ORGANIZOWANIE WSPARCIA DLA ICH RODZIN, WYPOWIADANIE SIĘ W IMIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH RODZIN I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.