Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie ma na celu: krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę i sport . Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.