Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów. Cel ten realizowany jest z uwzględnieniem specyfiki położenia w obszarze przygranicznym. Przedmiotem działalności pożytku publicznego jest ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym: - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.