Dziękujemy za Twoje wsparcie

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Celem Bractwa jest:- krzewienie uczuć patriotycznych, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, -szerzenie idei Kurkowych Bractw Strzeleckich w celu umacniania w społeczności lokalnej braterstwa i przyjaźni międzyludzkiej,- wspomaganie i wspieranie rozwoju kultury fizycznej , upowszechnianie strzelectwa oraz wiedzy na rzecz obronności Państwa, - działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między przedstawicielami społeczeństw będących członkami EGS - Europaische Gemeinschaft Historischer Schutzen/ – zachowanie i pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego w Zjednoczonej Europie.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.