Kilka słów o naszej organizacji:

a) Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, instytucjami i stowarzyszeniami, b) Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochrona środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, c) Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, d) Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, e) Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich, f) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz zawartych w statucie, g) Działania na rzecz ochrony środowiska, h) Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie własnej Gminy.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.