Kilka słów o naszej organizacji:

1.Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej.2.Mobilizacja lokalnej społeczności do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej , a w szczególności osoby starsze, młodzież i dzieci. 3.Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych. 4.Kształtowanie wśród członków zrzeszonych w stowarzyszeniu: patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich. 5.Promowanie i organizacja wolontariatu. 6.Prowadzenie działalności w zakresie zwalczania patologi społecznych.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.