Dziękujemy za Twoje wsparcie

Nie ważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działalność charytatywna na rzecz osób cierpiących na nieuleczalne choroby oraz ich rodzin; 2 . Udzielanie osobom wypisanym w pkt. 3 § 3 niniejszego statutu wsparcia w zakresie opieki medycznej, psychologicznej, duchowej i socjalnej przystosowanej do ich szczególnych potrzeb. 3 . Udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorym. 4 . Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu innych problemów związanych z chorobą. 5 . Promocja idei opieki hospicyjno-paliatywnej wśród społeczeństwa; 6 . Ochrona i promocja zdrowia; 7 . Działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób chorych, zagrożonych wykluczeniem społecznym; 8 . Działalność na rzecz rodzin przeżywających kryzys żałoby; 9 . Promocja i organizowanie wolontariatu; 10 . przeciwdziałanie patologiom społecznym; 11 . pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom zajmującym się w sytuacji kryzysu choroby oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.