Dziękujemy za Twoje wsparcie

Nie ważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Centrum jest wprowadzenie działalności charytatywnej, opiekuńczej i społecznej oraz pomoc duchowna i materialna osobom potrzebującym w zakresie: 1 . Kształtowania postaw chrześcijańskich i wyobraźni miłosierdzia w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II. 2 . Pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 3 . Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 4 . Ochrony i promocji zdrowia. 5 . Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 6 . Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 7 . 0źukacji, kultury, sportu i wypoczynku dzieci i młodzieży. 8 . Wyrabiania poczucia wrażliwości społecznej przez troskę o człowieka potrzebującego. 9 . Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów międzynarodowych. 10 . Kultywowanie tradycji i troska o dziedzictwo kulturowe.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.