Dziękujemy za Twoje wsparcie

Nie ważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

) upowszechnianie i promowanie literatury współczesnej; b) upowszechnianie i promowanie działań artystycznych, edukacyjnych i intelektualnych; c) budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych ; d) integracja środowisk twórczych i akademickich; e) wyrównywanie szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury i sztuki na obszarach zmarginalizowanych; f) inspirowanie międzynarodowej wymiany artystycznej i dialogu międzykulturowego; g) upowszechnianie i promowanie wartości proekologicznych; h) upowszechnianie idei równouprawnienia płci; i) działalność terapeutyczna.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.