Dziękujemy za Twoje wsparcie

Nie ważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

§ 12 . Celami Stowarzyszenia są: 1 . Dobroczynność. 1 a. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, a w szczególności królików oraz ochrony ich praw. 2 . Prowadzenie akcji adopcyjnych królików. 3 . Propagowanie wiedzy oraz promowanie prawidłowej opieki nad królikami. 4 . Działanie na rzecz poprawy środowiska życia zwierząt, a w szczególności królików. 5 . Publikowanie materiałów edukacyjnych na temat właściwej opieki nad królikami. 6 . Przeciwdziałanie w przypadkach okrutnego traktowania zwierząt, a w szczególności królików. 7 . Działania na rzecz zapobiegania niekontrolowanego rozmnażania królików w warunkach domowych. 8 . Działania w celu doprowadzenia do przesunięcia dolnej granicy wieku sprzedawanych królików do 8 tygodnia życia.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.