Dziękujemy za Twoje wsparcie

Nie ważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest: 1 . Rozpowszechnianie postaw otwartości i poszanowanie dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej i kulturowej 2 . Przeciwdziałanie wszelkim formom antysemityzmu, antypolonizmu, ksenofobii, rasizmu oraz innym postawom godzącym w godność człowieka 3 . Podejmowanie działań na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa narodowego - monitorowanie oraz piętnowanie wszelkich przypadków jego naruszenia.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.