Dziękujemy za Twoje wsparcie

Nie ważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Przedmiotem działalności statutowej Związku jako nieodpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego jest: 1 ) formułowanie i prezentowanie stanowiska Związku w podstawowych problemach Państwa, społeczeństwa i środowisk kombatanckich oraz w bieżących ważnych wydarzeniach, 2 ) organizowanie opieki socjalnej i pomocy koleżeńskiej dla żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin, 3 \) pomoc w wychowaniu obywatelskim, patriotycznym i organizacyjnym młodych pokoleń oraz krzewienia wśród młodzieży i społeczeństwa wiedzy o historii Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, 4 ) inicjowanie upamiętniania miejsc związanych z działalnością Armii Krajowej i struktur cywilnych Delegatury Rządu na Kraj oraz miejsc ich kaźni, 5 ) prowadzenie i popieranie różnych form działalności naukowej, publicystycznej i popularyzatorskiej dotyczących Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, 6 ) prowadzenie działalności wydawniczej popularyzującej w kraju i poza granicami różne formy działalności struktur Polskiego Państwa Podziemnego we współpracy z odpowiedzialnymi agendami rządowymi, 7 ) współdziałanie z organizacjami o pokrewnych celach, 8 ) organizowanie spotkań koleżeńskich i środowiskowych, 9 ) pomoc w uzyskiwaniu uprawnień kombatanckich dla wdów i wdowców po kombatantach. Przedmiotem działalności statutowej Związku jako odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego jest: 1 ) organizowanie opieki socjalnej i pomocy koleżeńskiej dla żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin, 2 \) pomoc w wychowaniu obywatelskim, patriotycznym i organizacyjnym młodych pokoleń oraz krzewienia wśród młodzieży i społeczeństwa wiedzy o historii Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, 3 ) inicjowanie upamiętniania miejsc związanych z działalnością Armii Krajowej i struktur cywilnych Delegatury Rządu na Kraj oraz miejsc ich kaźni, 4 ) prowadzenie i popieranie różnych form działalności naukowej, publicystycznej i popularyzatorskiej dotyczących Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, 5 ) prowadzenie działalności wydawniczej popularyzującej w kraju i poza granicami różne formy działalności struktur Polskiego Państwa Podziemnego we współpracy z odpowiedzialnymi agendami rządowymi, 6 ) współdziałanie z organizacjami o pokrewnych celach, 7 ) organizowanie spotkań koleżeńskich i środowiskowych,

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.