Dziękujemy za Twoje wsparcie

Nie ważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest: 1 . Wykorzystanie psów w ratownictwie: a\) poszukiwawczym b\) lawinowym c\) katastrofowym \(gruzowym\) d\) innym 2 . Zapobieganie wypadkom 3 . Ochrona środowiska Cele STORAT realizowane są przez: 1 . Organizowanie i prowadzenie zespołów ratowniczych w tym: a\) zrzeszanie oraz szkolenie ratowników i psów ratowniczych b\) wykonywanie działalności ratowniczo - poszukiwawczej c\) pomoc w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof d) współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi 2 . Prowadzenie działalności zapobiegawczej w tym: a\) propagowanie inicjatyw i postaw w zakresie z umiejętnego korzystania ze środowiska naturalnego b\) propagowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie bezpiecznego wypoczynku c) prowadzenie działalności informacyjnej i instruktażowej w zakresie psów ratowniczych d) współpracę z organami administracji, samorządami

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.