Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2011 rok!

Program e-pity za 2011 r. znajdziesz tutaj.                  Aktualne poradniki w ABC Podatki.

Przykład numer 2 dla: PIT-39 za 2011

Pan Jan Kowalski w 2011 roku sprzedał kupione w tym samym roku mieszkanie. Powodem sprzedaży była nagła informacja o utracie pracy i brak płynności finansowej Pana Jana. Pan Jan mieszkanie zakupił finansując je kredytem. Po sprzedaniu mieszkania pozostaje mu jeszcze do zapłaty 150 000 zł kredytu. Pan Jan planuje spłacić pozostałą wartość kredytu i w tym zakresie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania z podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie 150 tys. zł kredytu Pan Jan zadeklaruje przeznaczenie uzyskanego przychodu na realizację własnych celów mieszkaniowych. Jeżeli faktycznie w przeciągu 2 lat od daty zbycia wydatkuje te środki – skorzysta w tym zakresie ze zwolnienia z opodatkowania. W pozostałym zakresie Pan Jan podatek rozliczy w następujący sposób: Podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku.
Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami. Podstawa powiększona jest o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Oczywiście w przypadku Pana Jana takich odpisów nie dokonywano, więc podstawa opodatkowania nie zwiększa się. Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest jej wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (np. jeśli to sprzedający zobowiąże się pokryć koszty aktu notarialnego, to odliczy jego koszt, podobnie – prowizja pośrednika, koszty reklamy itp.). Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy poczynione w czasie ich posiadania.
Pan Jan nie ponosił nakładów na mieszkanie. Koszty zatem związane są wyłącznie z wcześniejszą ceną kupna mieszkania. Z racji na poniesione koszty zakupu nieruchomości – 200 tys., podstawa opodatkowania wyniesie wyłącznie 50 tys. zł. Tyle również Pan Jan zadeklaruje, że przeznaczy na realizację własnych celów mieszkaniowych. Nie deklaruje zatem całej kwoty przychodu – jako przeznaczonej na własne cele mieszkaniowe, lecz jedynie taką, która stanowi podstawę opodatkowania. Rozliczając podatek ze zbycia Pan Jan wybierze deklarację PIT-39)

Zobacz jak wygląda wypełniona deklaracja Pana Jana.


 

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.