W przypadku IFT-1/IFT-1R rozliczenie podatkowe w zasadzie nie występuje w Polsce. Jest to jednak co do zasady mniej korzystne dla podatnika – podatek jest pobierany przez zatrudniającego jako odpowiedni procent uzyskanego wynagrodzenia. Obywatel Ukrainy otrzymując dokument IFT nie ma co do zasady możliwości korzystać z ulg podatkowych. W przypadki IFT-1R należy albo:

  • Rozliczać się z podatków wyłącznie na Ukrainie (obowiązki przed polskim urzędem skarbowym nie występują, ale płaci się wyższy podatek),
  • postarać się o udokumentowanie polskiej rezydencji podatkowej; w przypadku spełnienia warunków jej uzyskania – dane co do pobranego podatku znajdujące się na IFT-1 potraktować można jako zaliczkę na podatek i rozliczyć się w Polsce składając polską deklarację podatkową; w takim przypadku ostateczna kwota podatku za rok wynika z rocznego rozliczenia PIT; możliwy jest zwrot podatku nadpłaconego w trakcie roku przez zatrudniającego.

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z Polski w Programie e-pity 2020.

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów za 2019 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z Polski w Programie e-pity 2019 i wyślij e-PIT online >>

IFT-1R Rozliczenie w Polsce
Stawka 20% podatku Podstawowa stawka to 17% podatku
Podatek pobierany od przychodu (kwota brutto wynagrodzenia) Podatek pobierany od dochodu (kwoty netto wynagrodzenia)
Brak odliczeń i ulg podatkowych Do wykorzystania polskie ulgi podatkowe
Brak rozliczania kosztów uzyskania przychodów Możliwe odliczenie kosztów od 250 zł miesięcznie do nawet 50% kwoty wynagrodzenia
Brak kwoty zmniejszającej podatek Kwota zmniejszająca wynosi nawet 1360 zł
Brak możliwości zwrotu nadpłaconego podatku Możliwe jest otrzymanie z polskiego urzędu skarbowego zwrotu podatkowego 

Kiedy obywatel Ukrainy posiadać będzie polską rezydencję podatkową?

Nie trzeba mieć określonych zezwoleń o pracę, karty pobytu aby nabyć polską rezydencję podatkową. Dla celów podatkowych, polski rezydent to osoba, która:

  • Posiada na terytorium Rzeczypospolitej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Wystarczy spełnić jeden z tych warunków, czyli np. przebywać w Polsce ponad 183 dni w roku, aby zyskać polską rezydencję podatkową. Powoduje ona że:

  • Zamiast IFT-1R płatnik wystawiać musi PIT-11,
  • Zamiast pobierać ryczałtowy, niekorzystny podatek, płatnik (pracodawca) pobierał zaliczki na podatek,
  • Należy w Polsce złożyć zeznanie roczne PIT,
  • Należy w Polsce rozliczyć się z całości zarobków podatnika (w tym również tych uzyskanych w tym samym roku na terytorium Ukrainy).

Jeżeli zatrudniający wystawił IFT-1R a obywatel Ukrainy nabędzie rezydencję podatkową w Polsce, to powinien w Polsce złożyć roczną deklarację PIT. Nie można natomiast dowolnie uznać, że korzystniejszym jest rozliczenie się w Polsce na PIT-37 i wpisać dane z IFT w polską deklarację podatkową. Do takiego działania uprawnia dopiero zmiana rezydencji na polską.

W przypadku przedstawienia przez ukraińskiego rezydenta podatkowego certyfikatu rezydencji, podatek w Polsce nie występuje. Należy wystawić IFT ze wskazaniem z nim kwoty zwolnionej z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Ukrainą. 

Jesteś pracodawcą - Płatnik PIT?

Nie wiesz jakie deklaracje musisz wystawić dla obcokrajowców w tym obywateli Ukrainy ?
Czytaj poradnik i przygotuj deklaracje PIT-11 i IFT-1 w Programie e-pity Płatnika >>


Obejrzyj film przygotowany przez użytkowniczkę e-pity.

2021-04-16

Tytuły przelewów podatkowych, identyfikator zobowiązania podatkowego

Jak nazwać przelew do Urzędu Skarbowego na mikrorachunek? Ministerstwo Finansów ustaliło jednolity zestaw tytułów przelewów podatkowych.

2021-04-13

Odliczenie proporcjonalne zamiast zwolnienia podatkowego - lista krajów

Nowe kraje, z których zarobki będą rozliczane w PIT w 2021 r. w sposób mniej korzystny niż do tej pory.

2021-03-30

IFT-2R w 2021 roku a przedsiębiorcy z PIT-36, PIT36L i PIT-28

Kto i w jakim terminie powinien złożyć informację IFT-2R? Reklamy google, FB, Instagram, licencje do programów komputerowych, usługi chmury a IFT-2R.