wybierz temat:

Darowizny rozliczysz łatwo w programie e-pity - pobierz lub uruchom online

Od uzyskanego w roku podatkowym dochodu odliczeniu podlega kwota dokonanych darowizn na rzecz organizacji zajmujących się działalnością pożytku publicznego.

W ramach odliczenia od dochodu podatnik ma możliwość różnicować cele dokonywanych darowizn.

Rodzaje odliczanych darowizn w podatku PIT 

I tak odliczeniu podlegają kwoty przekazane w formie darowizny na:

  1. cele pożytku publicznego - więcej informacji w poradniku >
  2. cele kultu religijnego  - więcej informacji w poradniku >
  3. cele krwiodawstwa (darowizny honorowych dawców krwi)  - więcej informacji w poradniku >
  4. cele charytatywno – opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych  - więcej informacji w poradniku >
  5. szkoły i edukację zawodową - więcej informacji w poradniku >
  6. na walkę z pandemią COVID-19 - więcej informacji w poradniku>
  7. rzecz organów prowadzących placówki oświatowe - w postaci laptopów lub tabletów - więcej informacji w poradniku>

Suma odliczeń 1-3 i 5 limitowana jest do kwoty 6% uzyskanego w danym roku dochodu (a zatem przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów). Jeżeli podatnik uzyskał w roku podatkowym dochód 10.000 zł i przekazał na rzecz kultu religijnego kwotę 3000 zł, maksymalnie odliczy kwotę 600 zł.

Odliczenie na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła katolickiego (4) nie jest limitowane procentem uzyskanego dochodu. Brak jest limitu maksymalnego odliczanej wartości darowizny.

Policz dokładnie odliczenia darowizn w Programie e-pity 2020

Nie musisz liczyć odliczeń darowizn w PIT za 2020 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego odliczenia darowizn i zwrot podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Odliczenia darowizn wylicz w Programie e-pity 2020 i wyślij Twój PIT online >>

1% na OPP w PIT

Odrębnie od powyższych odliczeń można przekazać 1% zapłaconego w roku podatkowym podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, działającej w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Kwota 1% nie wpływa na wcześniej wskazane darowizny. Są to dwie zupełnie niezależne instytucje. Na rzecz tej samej organizacji można przekazać darowiznę oraz 1% podatku. Można również przekazać wiele darowizn na rzecz wielu organizacji oraz skorzystać z przekazania 1% podatku.

wykaz i baza OPP przekaż 1% z Twojego PIT >

2021-05-17

Nowy Polski Ład 2021 – zmiany podatkowe

W związku z wprowadzaniem pakietu zmian prawnych tzw. Polski Ład, podatnicy w 2021 r. mogą się liczyć z całym szeregiem zmian podatkowych oraz modyfikacjami obciążeń fiskalno – składkowych.

2021-05-05

Koryguj deklarację PIT i nie płać odsetek do kwoty 8,7 zł. Koryguj do października i jeśli są wyższe, to płać 4% obniżone.

Niższe niż standardowe odsetki za zwłokę albo brak obowiązku zapłaty odsetek należą się bez konieczności składania pism lub wniosków do urzędu skarbowego.

2021-04-16

Tytuły przelewów podatkowych, identyfikator zobowiązania podatkowego

Jak nazwać przelew do Urzędu Skarbowego na mikrorachunek? Ministerstwo Finansów ustaliło jednolity zestaw tytułów przelewów podatkowych.