Wystąpiłeś o zwrot podatku zapłaconego za granicą? Oprócz jego zwrotu możesz dodatkowo wykorzystać sytuację i skorzystać z ulgi abolicyjnej. Ulga ta nie dotyczy jednak wszystkich zarabiających w krajach obcych.

Pierwsze co musisz zrobić, to sprawdzić, czy masz obowiązek deklarować podatek zapłacony w kraju obcym. Jeżeli bowiem zarabiasz za granicą i nie osiągasz w Polsce innych przychodów, to kwota wynagrodzenia uzyskanego w części krajów obcych nie musi być nawet wpisywana w rocznym PIT. Jest to związane z tym, że przychody te są w Polsce zwolnione z opodatkowania, a wpływają jedynie na stawkę podatkową stosowaną do przychodów krajowych.

Jednakże w przypadku innych krajów, z których przychody nie korzystają ze zwolnienia, stosuje się tzw. zasadę proporcjonalnego odliczenia, polegającą na tym, że od podatku obliczonego od łącznych zarobionych kwot odliczyć można podatek zapłacony za granicą, w proporcji jednak do wartości, jaką w ogólnej kwocie przychodów stanowią kwoty uzyskiwane za granicą.  
Jeżeli okaże się, że podatnik zarabiał właśnie w tych drugich krajach i nie był w stanie odliczyć pełnej wartości podatku zagranicznego, to ma on prawo korzystać z ulgi abolicyjnej.

Akcja ePITY 2012: Ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna uprawnia do odliczenia od podatku kwoty, stanowiącej różnicę między kwotą jaką podatnik musiał zapłacić przy zastosowaniu zasady proporcjonalnego odliczenia a kwotą podatku wynikającego z zasady zwolnienia z progresją. Innymi słowy, ulga pozwala odliczać nadwyżkę podatku, który nie zostanie odliczony w rocznej deklaracji i który powiększy podatek do zapłaty, przy zastosowaniu zasady proporcjonalnego odliczenia (kredytu podatkowego).

Ulgę stosować może zarówno rozliczający się według skali podatkowej, jak i rozliczający się liniowo przy zastosowaniu PIT-36L. Ta sama ulga obejmuje rozliczających się z przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym.

Więcej

2021-04-13

Odliczenie proporcjonalne zamiast zwolnienia podatkowego

Nowe kraje, z których zarobki będą rozliczane w PIT w 2021 r. w sposób mniej korzystny niż do tej pory.

2021-03-30

IFT-2R w 2021 roku a przedsiębiorcy z PIT-36, PIT36L i PIT-28

Kto i w jakim terminie powinien złożyć informację IFT-2R? Reklamy google, FB, Instagram, licencje do programów komputerowych, usługi chmury a IFT-2R.

2021-03-29

Ryczałtowe koszty podwyższone a praca zdalna w okresie pandemii

Czy ryczałtowe koszty podwyższone można deklarować, kiedy pracownicy pracują zdalnie? Sprawdź jak się rozliczać w czasie pandemii COVID.