PIT-39

Zbywam nieruchomość nabytą w spadku w 2006 r. Czy mam obowiązek składać deklarację PIT 39?

Odpowiedz:

Nie, deklarację złoży Pan tylko w przypadku nieruchomości nabytych po 31 grudnia 2013 r. W Pana przypadku nie zapłaci Pan podatku. Podatek płaci Pan jedynie przy sprzedaży przez 5 lat, licząc od daty nabycia lub wybudowania nieruchomości.

W 2019 r. nabyłem, a potem sprzedałem z dużym zyskiem 15 nieruchomości lokalowych. Czy składam PIT-39?

Odpowiedz:

Nie, należy uznać, że w tym zakresie prowadzi Pan działalność gospodarczą. Uzyskane przychody należy zadeklarować w PIT 36 (zakładam, że nie zadeklarował Pan wcześniej założenia działalności gospodarczej, a zatem nie złoży Pan deklaracji PIT 36L i PIT 28).

W 2015 r. w styczniu kupiłem mieszkanie dla siebie. Niestety, przeliczyłem się z moimi możliwościami i musiałem, ze względu na sytuację majątkową, w 2019 r. mieszkanie sprzedać. Jak wykazać takie przychody?

Odpowiedz:

W tym przypadku właściwą będzie deklaracja PIT 39. Podatek wyniesie 19% podstawy opodatkowania.

Podstawę opodatkowania stanowi przychód (zgodnie z wartością określoną w umowie) po odjęciu od niego kosztów sprzedaży (np. koszty ogłoszeń, opłat sądowych, notarialnych ponoszonych przez sprzedającego w związku z umową sprzedaży).

Koszty uzyskania przychodów stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych poczynione w czasie ich posiadania. W przypadku nieruchomości nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób za koszty uzyskania przychodu uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

W 2019 r. dokonałem zamiany lokalu nabytego w tym roku. Czy mam zadeklarować przychód?

Odpowiedz:

Tak, o ile tylko wystąpił przychód z zamiany, to deklaruje go Pan na PIT-39. Przychód uwzględnia się u każdej ze stron umowy odrębnie. Przychodem u każdej ze stron umowy przenoszącej własność jest wartość nieruchomości, rzeczy lub prawa zbywanego w drodze zamiany.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.