Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2011 rok!

Program e-pity za 2011 r. znajdziesz tutaj.                  Aktualne poradniki w ABC Podatki.

Jak wypełnialiśmy druk PIT-4R za 2011

PIT-4R

Informacja ta trafia zawsze do Urzędu Skarbowego celem przekazania danych o zaliczkach na podatek dochodowy podatników rozliczanych przez osobę trzecią (płatników). PIT-4R traktuje się jako faktyczną deklarację pobranych przez płatnika (pracodawcę) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zatem stan w niej wskazany powinien zgadzać się z sumą zaliczek wpłaconych do Urzędu Skarbowego.

PIT-4R trafia wyłącznie do Urzędu Skarbowego. Nie należy jej doręczać podatnikowi, którego zaliczki są rozliczane. PIT-4R sporządza się zatem w jednej kopii (drugi egzemplarz warto zachować dla siebie w celach dowodowych).

W deklaracji wprowadza się dane autentyczne, zatem kwoty zaliczek na podatek faktycznie pobierane przez płatnika. Nie można w deklaracji podawać kwot zaliczek należnych, lecz niepobranych.

Sporządza się wyłącznie jedną deklarację PIT-4R niezależnie od liczby pracowników (świadczeniobiorców), za których płatnik opłaca zaliczki. W deklaracji podać należy sumę świadczeniobiorców oraz sumę pobranych zaliczek; deklaruje się w niej również wartość wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania tej funkcji (pobierania zaliczek, składania deklaracji).

Deklaracji nie sporządzają podatnicy wpłacający zaliczki na podatek wyłącznie za siebie. PIT-4R jest deklaracją płatnika (podmiotu obliczającego, pobierającego zaliczki na podatek i wpłacającego je na rzecz Urzędu Skarbowego), a nie rozliczającego własny podatek dochodowy.

Właściwość urzędu - do kogo?

PIT-4R powinno się przesłać do urzędu skarbowego właściwego według:

 • miejsca zamieszkania płatnika – osoby fizycznej albo
 • siedziby, a w przypadku gdy płatnik nie posiada siedziby – według miejsca prowadzenia działalności – gdy płatnik nie jest osobą fizyczną.

A więc PIT 4R i PIT 11 składa się do dwóch różnorakich urzędów skarbowych – według odpowiednich właściwości płatnika oraz podatnika. Informację PIT 4R płatnik wypełnia także w sytuacji, gdy dokonuje na wniosek podatnika rozbudowany do 10 stycznia roku podatkowego roczne obliczenie podatku (deklaracja PIT 40, PIT 40A).

Korekta PIT 4R

Pit-4r podlega możliwości korygowania. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Deklaracja korygowana zawiera oznaczenie korekta (poz. A.6.) oraz wskazanie w pozycjach korygowanych odpowiednich wielkości (podaje się wszystkie pozycje, zgodnie ze wskazaną wcześniej deklaracją PIT-4r, a w pozycjach korygowanych podaje się nowe dane prawidłowe). Pisemne uzasadnienie przyczyn korekty powinno wskazać jakie są przyczyny dokonywanych zmian.

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.