Począwszy od 2019 r. dochodzić będzie do zmian w zasadach opodatkowania polskich rezydentów podatkowych uzyskujących przychody z pracy najemnej za granicą.

Zmiana zasad unikania podwójnego opodatkowania (konwencja MLI)

od 1 stycznia 2019 r.

dochody uzyskiwane od 1 stycznia 2020 r.

dochody uzyskiwane od 1 stycznia 2021 r.

Austria, Słowenia

Wielka Brytania, Irlandia, Finlandia, Izrael, Japonia, Litwa, Nowa Zelandia, Słowacja

Norwegia, Belgia, Kanada, Dania

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2020.

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z zagranicy za 2020 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2020 i wyślij e-PIT online >>

Uwaga – rozliczenie PIT 2019 r. (do 30 kwietnia 2020 r.).

w rozliczeniu składanym do 30 kwietnia 2020 r. osoby uzyskujące przychody z pracy najemnej (np. umowy o pracę, zlecenie) z Austrii i Słowenii mają obowiązek zmienić zasady opodatkowania:

 • Nie będą stosowały dotychczasowej zasady zwolnienia z progresją,
 • Zastosują zasadę proporcjonalnego odliczenia

W konsekwencji osoby takie:

 • Mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe zarówno w sytuacji, gdy zarabiały wyłącznie za granicą, jak i w przypadku, gdy wynagrodzenia uzyskiwane w danym roku były zarówno za granicą jak i w Polsce,
 • Wynagrodzenia zagraniczne odmiennie niż to miało znaczenie do tej pory – wpłyną nie tylko na ustalenie stawki podatku w celu opodatkowania zarobków uzyskiwanych w Polsce, ale zostaną opodatkowane według polskiej stawki podatku z prawem do odliczenia podatku zapłaconego za granicą,
 • Mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej,
 • Będą musiały w kolejnych latach wykazać zwrot nadpłaconego podatku w rocznej deklaracji podatkowej w roku, w którym otrzymali zwrot tego podatku; zwrot nie będzie zwolniony z opodatkowania lecz będzie doliczany do przychodów i opodatkowany w Polsce.

Uwaga – rozliczenie PIT 2020 r. (do 30 kwietnia 2021 r.).

w rozliczeniu składanym do 30 kwietnia 2020 r. osoby uzyskujące przychody z pracy najemnej (np. umowy o pracę, zlecenie) z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii, Izraela, Japonii, Litwy, Nowej Zelandii, Słowacji mają obowiązek zmienić zasady opodatkowania:

 • Nie będą stosowały dotychczasowej zasady zwolnienia z progresją,
 • Zastosują zasadę proporcjonalnego odliczenia

W konsekwencji osoby takie:

 • Mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe zarówno w sytuacji, gdy zarabiały wyłącznie za granicą, jak i w przypadku, gdy wynagrodzenia uzyskiwane w danym roku były zarówno za granicą jak i w Polsce,
 • Wynagrodzenia zagraniczne odmiennie niż to miało znaczenie do tej pory – wpłyną nie tylko na ustalenie stawki podatku w celu opodatkowania zarobków uzyskiwanych w Polsce, ale zostaną opodatkowane według polskiej stawki podatku z prawem do odliczenia podatku zapłaconego za granicą,
 • Mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej
 • Będą musiały w kolejnych latach wykazać zwrot nadpłaconego podatku w rocznej deklaracji podatkowej w roku, w którym otrzymali zwrot tego podatku; zwrot nie będzie zwolniony z opodatkowania lecz będzie doliczany do przychodów i opodatkowany w Polsce.

Uwaga – rozliczenie PIT 2021 r. (do 30 kwietnia 2022 r.).

w rozliczeniu składanym do 30 kwietnia 2020 r. osoby uzyskujące przychody z pracy najemnej (np. umowy o pracę, zlecenie) z Norwegii,  Belgii, Kanady, Danii mają obowiązek zmienić zasady opodatkowania:

 • Nie będą stosowały dotychczasowej zasady zwolnienia z progresją,
 • Zastosują zasadę proporcjonalnego odliczenia

W konsekwencji osoby takie:

 • Mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe zarówno w sytuacji, gdy zarabiały wyłącznie za granicą, jak i w przypadku, gdy wynagrodzenia uzyskiwane w danym roku były zarówno za granicą jak i w Polsce,
 • Wynagrodzenia zagraniczne odmiennie niż to miało znaczenie do tej pory – wpłyną nie tylko na ustalenie stawki podatku w celu opodatkowania zarobków uzyskiwanych w Polsce, ale zostaną opodatkowane według polskiej stawki podatku z prawem do odliczenia podatku zapłaconego za granicą,
 • Mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej
 • Będą musiały w kolejnych latach wykazać zwrot nadpłaconego podatku w rocznej deklaracji podatkowej w roku, w którym otrzymali zwrot tego podatku; zwrot nie będzie zwolniony z opodatkowania lecz będzie doliczany do przychodów i opodatkowany w Polsce. 

Dla zmieniających się zasad opodatkowania nie mają znaczenia okresy podatkowe obowiązujące w kraju źródła wypłaty wynagrodzenia (czyli w kraju, z którego pochodzą wynagrodzenia, gdzie jest wykonywana praca lub gdzie ma siedzibę zakład, który je wypłaca). Innymi słowy najistotniejszy jest rok podatkowy w Polsce – czyli wynagrodzenia za okresy opodatkowania w Polsce. Zastosowanie znajdują przy tym polskie zasady ustalania przychodu – czyli wynagrodzenia wypłacone lub postawione do dyspozycji począwszy od 1 stycznia 2019 (dla Słowenii i Austrii) podlegają pod nowe mniej korzystne zasady (nawet gdyby wynikały z pracy świadczonej przed tą datą). Wynagrodzenia wypłacone lub postawione do dyspozycji wcześniej – opodatkować należy według starych, korzystniejszych dla podatnika zasad. 

Podatnicy, dla których doszło do zmiany zasad opodatkowania, mają obowiązek stosować metodę proporcjonalnego odliczenia.

czytaj więcej: Podatek za pracę za granicą >

Podstawa prawna zmian i regulacje umowne

Podstawą stosowania określonej zasady opodatkowania w stosunku do wynagrodzeń z pracy najemnej są zapisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zostały one zmienione konwencją MLI (Konwencję wielostronną implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku). Zapisy konwencji modyfikują zasadę zwolnienia z progresją we wskazanych powyżej przypadkach, wprowadzając następującą zasadę opodatkowania przychodów uzyskanych za granicą:

W przypadku, gdy osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w [Polsce] uzyskuje dochód lub posiada majątek, które zgodnie z postanowieniami [Umowy] mogą być opodatkowane przez [kraj obcy] (z wyłączeniem sytuacji, gdy te postanowienia zezwalają na opodatkowanie przez [kraj obcy] wyłącznie z powodu, że dany dochód jest także dochodem uzyskiwanym przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w [kraju obcym]), [Polska] zezwoli na:

 1. odliczenie od podatku od dochodu takiej osoby kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu w [tym kraju obcym];
 2. odliczenie od podatku od majątku takiej osoby kwoty równej podatkowi od majątku zapłaconemu w [kraju obcym]. Jednakże odliczenie takie nie może przekroczyć tej części podatku od dochodu lub od majątku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na taki dochód lub majątek, które mogą być opodatkowane w [kraju obcym]. Jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem [Umowy] dochód uzyskany lub majątek posiadany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w [Polsce] jest zwolniony z opodatkowania w [Polsce], wówczas [Polska] może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby uwzględnić zwolniony dochód lub majątek.
2021-04-16

Tytuły przelewów podatkowych, identyfikator zobowiązania podatkowego

Jak nazwać przelew do Urzędu Skarbowego na mikrorachunek? Ministerstwo Finansów ustaliło jednolity zestaw tytułów przelewów podatkowych.

2021-04-13

Odliczenie proporcjonalne zamiast zwolnienia podatkowego - lista krajów

Nowe kraje, z których zarobki będą rozliczane w PIT w 2021 r. w sposób mniej korzystny niż do tej pory.

2021-03-30

IFT-2R w 2021 roku a przedsiębiorcy z PIT-36, PIT36L i PIT-28

Kto i w jakim terminie powinien złożyć informację IFT-2R? Reklamy google, FB, Instagram, licencje do programów komputerowych, usługi chmury a IFT-2R.