W przypadku wynagrodzeń uzyskiwanych ze stosunku pracy na terytorium Wielkiej Brytanii podatnik rozlicza się w Polsce korzystając z metody zwolnienia z progresją. Stawki podatku w Wielkiej Brytanii, (Anglia) ustalono w następujący sposób wprowadzając jednocześnie kwotę obniżająca podatek zależną od wysokości uzyskiwanego przychodu (rok podatkowy w Wlk. Bryt. różni sie od roku kalendarzowego w Polsce - trwa on w okresie od kwietnia do kwietnia):

Podatek PIT w Wielkiej Brytanii 2021
 Stawka podatku    Kwota dochodu  Kwota wolna od podatku
 Wiek osoby  Kwota wolna  Maksymalna wysokość dochodu
 20%  0 GBP do 32.010 GBP osoby urodzone po 5 kwietnia 1948 roku  10.000 GBP  100.000 GBP
40%  32.011 do 150.000 GBP dla osób urodzonych pomiedzy 6-04-1938 a 5-04-1948  10.500 GBP  27.000 GBP
45% powyżej 150.000 GBP dla osób urodzonych przed 6 kwietnia 1938 roku 10.660 GBP 20.000 GBP

Podatek oblicza się w następujący sposób:

Przychody (brutto) wyniosą 40.000 GBP, to podatek płaci się według stawki 20% podatku liczonego od kwoty 30.000 GBP (40.000 minus 10.000).

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z Wielkiej Brytanii w Programie e-pity 2021.

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z Wielkiej Brytanii za 2021 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z Wielkiej Brytanii w Programie e-pity 2021 i wyślij e-PIT online >>

Rozliczenie podatku w Polsce

Zgodnie z zasadami opodatkowania, polski rezydent do dochodów z Wielkiej Brytanii zastosuje zwolnienie z progresją w rozliczeniu 2019 r., natomiast w rozliczeniu 2020 r. i 2021 r. - odliczenie proporcjonalne (kredyt podatkowy).

W efekcie w latach 2020 - 2021: 

  • dochody brytyjskie łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Wielkiej Brytanii,
  • odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w Wielkiej Brytanii.

Wprowadzenie kwot uzyskanych za granicą do polskiej deklaracji podatkowej

Dochody z zagranicy przelicza się na złotówki przed ujęciem ich w polskiej deklaracji podatkowej. Przeliczenia dokonuje się po średnim kursie NBP z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień wypłaty wynagrodzenia lub postawienia jej do dyspozycji (np. w kasie u pracodawcy). W deklaracji podatkowej kwot wynagrodzenia nie łączy się z zarobkami polskimi w tych samych polach. Wprowadza się je do rubryk PIT/ZG w części C.1. kolumna B. a następnie w części H deklaracji PIT-36.

Następnie należy wypełnić pozycję: „obliczony podatek - zgodnie z art. 27 ust. 9”.

Pozostałe pozycje deklaracji wypełnia się jak przy standardowej deklaracji podatkowej składanej w Polsce.

Uwaga

W przypadku zwrotów podatku z Wielkiej Brytanii kwoty zwrotów rozlicza się w roku otrzymania tego zwrotu. Nie należy natomiast w żaden sposób korygować deklaracji składanej za rok, w którym uzyskiwano rozliczone już zarobki zagraniczne. Przychód wykazać należy zatem w roku, w którym zwrot został otrzymany lub postawiony do dyspozycji podatnika. Zwrot z Wielkiej Brytanii, tak samo jak przychody z tego kraju nie będzie doliczany do przychodów krajowych - może natomiast wpływać na wartość stawki stosowanej do wynagrodzenia krajowego.

2021-07-14

Środki pieniężne z internetowej zbiórki a PIT

Jak rozliczać podatek ze środków pozyskanych ze zbiórki pieniężnej? Tę kwestię rozstrzygnął ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

2021-07-14

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia a PIT

Sąd Administracyjny w Szczecinie rozstrzygnął kontrowersyjną sprawę, dotyczącą podatku PIT przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia.

2021-07-13

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności z wyższym podatkiem

Naczelny Sąd Administracyjny wydał ostatnio niekorzystne orzeczenie dla właścicieli nieruchomości, zbywających należące do nich dobra.