Jeżeli słyszałeś już o propozycjach zmian w uldze prorodzinnej – nie przejmuj się zanadto. Forsowane zmiany w odliczeniach na dzieci dotyczyć będą dopiero zeznań składanych za rok 2013. Pamiętaj jednak, by rozliczając się w tym roku zadbać o wszystkie wskazane poniżej szczegóły… 

Zmiany w uldze prorodzinnej mają dotyczyć zarówno limitu odliczenia, jak i kwoty zarobków przy której będzie ona w ogóle przysługiwała. Szczegółowe informacje warto poznać jednak dopiero w trakcie roku 2013. W tym roku – czyli w deklaracji składanej za rok 2012, ulga przysługuje w takim zakresie, jak rok wcześniej.

Akcja ePITY 2012 – Komu przysługuje odliczenie na dzieci i ulga prorodzinna w 2012

Z ulgi na dziecko korzystać może podatnik, który w roku podatkowym wychowywał własne dziecko lub dziecko przysposobione lub też sprawował opiekę nad dzieckiem jako rodzina zastępcza na podstawie umowy ze starostą. Rodzice, którzy sprawowali władzę nad dzieckiem z ulgi korzystają łącznie – dzieląc ją między siebie w takiej proporcji, w jakiej sami to ustalą. W przypadku braku porozumienia w tym zakresie, ulgę dzielą po połowie. Ulga przysługuje wyłącznie rodzicom lub opiekunom faktycznie wychowującym dziecko. Pozbawienie władzy rodzicielskiej lub brak sprawowania faktycznej opieki nad dzieckiem, pozbawia uprawnień do ulgi u tego rodzica powodując, że cała ulga przysługuje rodzicowi faktycznie sprawującemu tę opiekę. 

http://www.e-pity.pl/abc_podatki/ulgi/ulga_prorodzinna/

2021-04-13

Odliczenie proporcjonalne zamiast zwolnienia podatkowego

Nowe kraje, z których zarobki będą rozliczane w PIT w 2021 r. w sposób mniej korzystny niż do tej pory.

2021-03-30

IFT-2R w 2021 roku a przedsiębiorcy z PIT-36, PIT36L i PIT-28

Kto i w jakim terminie powinien złożyć informację IFT-2R? Reklamy google, FB, Instagram, licencje do programów komputerowych, usługi chmury a IFT-2R.

2021-03-29

Ryczałtowe koszty podwyższone a praca zdalna w okresie pandemii

Czy ryczałtowe koszty podwyższone można deklarować, kiedy pracownicy pracują zdalnie? Sprawdź jak się rozliczać w czasie pandemii COVID.