Popularnością w Polsce nadal cieszy się niemiecka turystyka krwiodawcza. Niemcy zamiast kilku czekolad oddaną krew rozliczają w euro. Regularne oddawanie tam krwi i osocza może dać nawet 250 euro miesięcznie. Tak oddanej krwi i osocza nie można jednak w Polsce rozliczyć w rocznym PIT.

Ulga dla krwiodawców w Polsce limitowana jest ilością krwi i osocza, jaki każda osoba może rocznie przekazać do stacji ich poboru. Litr jest wyceniany w wartości 130 zł – niezależnie od tego, czy jest to krew, czy osocze. Tym niemniej wartość ulgi nie ma w żadnym zakresie przełożenia do ceny obowiązującej za zachodnią granicą.

Trzeba jednak pamiętać, że w ramach ulgi rozliczyć można wyłącznie krew oddaną honorowo – nieodpłatnie. Możliwe jest natomiast oddanie jej konkretnej osobie potrzebującej - za pośrednictwem stacji krwiodawstwa.

Akcja ePITY 2012: ulga na krew

Odliczenie od dochodu wartości nieodpłatnej oddanej krwi w wysokości ekwiwalentu, jaki przysługiwałby za taką jej ilość ograniczone jest limitem 6% dochodu. Darowizna krwi, łącznie z innymi darowiznami przysługującymi podatnikowi nie może bowiem przekroczyć wartości 6% dochodu podatnika, który ten osiągnął w danym roku podatkowym przed odliczeniem ulg.

Podatnik, który korzysta z ulgi na krew musi pamiętać o prawidłowym udokumentowaniu darowizny. Zgromadzić musi bowiem zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Więcej o ulgach i odliczeniach

2021-04-13

Odliczenie proporcjonalne zamiast zwolnienia podatkowego

Nowe kraje, z których zarobki będą rozliczane w PIT w 2021 r. w sposób mniej korzystny niż do tej pory.

2021-03-30

IFT-2R w 2021 roku a przedsiębiorcy z PIT-36, PIT36L i PIT-28

Kto i w jakim terminie powinien złożyć informację IFT-2R? Reklamy google, FB, Instagram, licencje do programów komputerowych, usługi chmury a IFT-2R.

2021-03-29

Ryczałtowe koszty podwyższone a praca zdalna w okresie pandemii

Czy ryczałtowe koszty podwyższone można deklarować, kiedy pracownicy pracują zdalnie? Sprawdź jak się rozliczać w czasie pandemii COVID.