Podatek zapłacę po złożeniu deklaracji

Zdarza się, że zeznanie roczne wskazuje obowiązek dopłacenia podatku. Co w sytuacji, gdy nie masz pieniędzy, by oddać na koniec roku to co należne fiskusowi? Warto wówczas złożyć deklarację, a z zapłatą podatku się wstrzymać… albo wystąpić o prolongatę, czyli przedłużenie terminu jego zapłaty.

Decyzja o jak najszybszym złożeniu deklaracji rocznej nie powoduje konieczności zapłaty w tym terminie należnego podatku. Terminem ostatecznym jego uiszczenia jest bowiem data ostateczna, do której należy się rozliczyć z podatków za dany rok. W praktyce oznacza to, że jeżeli deklarację  PIT-36 złożymy już 15 stycznia, to na zapłatę podatku wynikającego z tego rozliczenia mamy czas do końca kwietnia, czyli ostatecznego terminu na złożenia deklaracji.

Co więcej, nieterminowe złożenie deklaracji oznacza dla nas z reguły karę naliczaną przez organy skarbowe, natomiast jednorazowe niezapłacenie podatku w terminie takiej konsekwencji nie powinno spowodować. Podatnik ukarany może być bowiem jedynie za uporczywe nieterminowe płacenie podatku, a nie za jednorazową zaległość w tym zakresie. Konsekwencją, której nie da się jednak ominąć są odsetki za zwłokę, które będą naliczane od dnia następującego po ostatecznym terminie zapłaty podatku.

W sytuacji podbramkowej możliwe jest również wystąpienie z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego o rozłożenie na raty zapłaty podatku, a także odroczenie płatności podatku lub zaległości podatkowej. Wniosek taki powinien być motywowany sytuacją finansową podatnika w tym powołaniem się na ważny interes płacącego podatek. O rozłożenie na raty lub o prolongatę terminu zapłaty można wystąpić również po 30 kwietnia, zatem wniosek może dotyczyć także zaległości podatkowej. W sytuacjach szczególnych można również złożyć wniosek o umorzenie kwoty zaległości podatkowej w całości lub w części.

Więcej

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.