Zdarza się, że zeznanie roczne wskazuje obowiązek dopłacenia podatku. Co w sytuacji, gdy nie masz pieniędzy, by oddać na koniec roku to co należne fiskusowi? Warto wówczas złożyć deklarację, a z zapłatą podatku się wstrzymać… albo wystąpić o prolongatę, czyli przedłużenie terminu jego zapłaty.

Decyzja o jak najszybszym złożeniu deklaracji rocznej nie powoduje konieczności zapłaty w tym terminie należnego podatku. Terminem ostatecznym jego uiszczenia jest bowiem data ostateczna, do której należy się rozliczyć z podatków za dany rok. W praktyce oznacza to, że jeżeli deklarację  PIT-36 złożymy już 15 stycznia, to na zapłatę podatku wynikającego z tego rozliczenia mamy czas do końca kwietnia, czyli ostatecznego terminu na złożenia deklaracji.

Co więcej, nieterminowe złożenie deklaracji oznacza dla nas z reguły karę naliczaną przez organy skarbowe, natomiast jednorazowe niezapłacenie podatku w terminie takiej konsekwencji nie powinno spowodować. Podatnik ukarany może być bowiem jedynie za uporczywe nieterminowe płacenie podatku, a nie za jednorazową zaległość w tym zakresie. Konsekwencją, której nie da się jednak ominąć są odsetki za zwłokę, które będą naliczane od dnia następującego po ostatecznym terminie zapłaty podatku.

W sytuacji podbramkowej możliwe jest również wystąpienie z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego o rozłożenie na raty zapłaty podatku, a także odroczenie płatności podatku lub zaległości podatkowej. Wniosek taki powinien być motywowany sytuacją finansową podatnika w tym powołaniem się na ważny interes płacącego podatek. O rozłożenie na raty lub o prolongatę terminu zapłaty można wystąpić również po 30 kwietnia, zatem wniosek może dotyczyć także zaległości podatkowej. W sytuacjach szczególnych można również złożyć wniosek o umorzenie kwoty zaległości podatkowej w całości lub w części.

Więcej

2021-04-13

Odliczenie proporcjonalne zamiast zwolnienia podatkowego

Nowe kraje, z których zarobki będą rozliczane w PIT w 2021 r. w sposób mniej korzystny niż do tej pory.

2021-03-30

IFT-2R w 2021 roku a przedsiębiorcy z PIT-36, PIT36L i PIT-28

Kto i w jakim terminie powinien złożyć informację IFT-2R? Reklamy google, FB, Instagram, licencje do programów komputerowych, usługi chmury a IFT-2R.

2021-03-29

Ryczałtowe koszty podwyższone a praca zdalna w okresie pandemii

Czy ryczałtowe koszty podwyższone można deklarować, kiedy pracownicy pracują zdalnie? Sprawdź jak się rozliczać w czasie pandemii COVID.