Jeżeli Twoje dziecko otrzymuje alimenty nie oznacza to, że zmuszone jest składać roczne zeznanie podatkowe. Co więcej, również matka lub ojciec, którzy doliczają dochody dziecka do własnych nie muszą takich kwot doliczać do własnego zeznania podatkowego.

Zwolnieniu z podatku podlegają alimenty otrzymywane przez dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia i to bez różnicy, w jakiej wysokości te alimenty zostały przyznane. Co więcej, zwolnienie nie zależy od tego, czy alimenty na dzieci zostały przyznane sądownie, czy też małżonkowie w ramach wspólnej ugody ustalili dobrowolnie kwotę wypłacanych dziecku świadczeń.

Po ukończeniu 25 roku życia przez dziecko alimenty stanowią wykazywany przez nich przychód, zatem należy z tego tytułu złożyć roczną deklarację podatkową i wykazać je jako przychody z tzw. innych źródeł. Wyjątkiem są alimenty otrzymywane od rodziców przez dzieci otrzymujące rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny. Alimenty tych dzieci są zwolnione bez względu na to, w jakim wieku będą one pobierały świadczenie.

Jeżeli natomiast alimenty zostały przyznane drugiemu małżonkowi, to zwolnienie obejmuje wyłącznie kwoty otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej i jedynie do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. Oznacza to, że inne kwoty należy wykazać w rocznym PIT jako przychody z innych źródeł.  

Więcej

2021-04-13

Odliczenie proporcjonalne zamiast zwolnienia podatkowego

Nowe kraje, z których zarobki będą rozliczane w PIT w 2021 r. w sposób mniej korzystny niż do tej pory.

2021-03-30

IFT-2R w 2021 roku a przedsiębiorcy z PIT-36, PIT36L i PIT-28

Kto i w jakim terminie powinien złożyć informację IFT-2R? Reklamy google, FB, Instagram, licencje do programów komputerowych, usługi chmury a IFT-2R.

2021-03-29

Ryczałtowe koszty podwyższone a praca zdalna w okresie pandemii

Czy ryczałtowe koszty podwyższone można deklarować, kiedy pracownicy pracują zdalnie? Sprawdź jak się rozliczać w czasie pandemii COVID.