Jeżeli Twoje dziecko otrzymuje alimenty nie oznacza to, że zmuszone jest składać roczne zeznanie podatkowe. Co więcej, również matka lub ojciec, którzy doliczają dochody dziecka do własnych nie muszą takich kwot doliczać do własnego zeznania podatkowego.

Zwolnieniu z podatku podlegają alimenty otrzymywane przez dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia i to bez różnicy, w jakiej wysokości te alimenty zostały przyznane. Co więcej, zwolnienie nie zależy od tego, czy alimenty na dzieci zostały przyznane sądownie, czy też małżonkowie w ramach wspólnej ugody ustalili dobrowolnie kwotę wypłacanych dziecku świadczeń.

Po ukończeniu 25 roku życia przez dziecko alimenty stanowią wykazywany przez nich przychód, zatem należy z tego tytułu złożyć roczną deklarację podatkową i wykazać je jako przychody z tzw. innych źródeł. Wyjątkiem są alimenty otrzymywane od rodziców przez dzieci otrzymujące rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny. Alimenty tych dzieci są zwolnione bez względu na to, w jakim wieku będą one pobierały świadczenie.

Jeżeli natomiast alimenty zostały przyznane drugiemu małżonkowi, to zwolnienie obejmuje wyłącznie kwoty otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej i jedynie do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. Oznacza to, że inne kwoty należy wykazać w rocznym PIT jako przychody z innych źródeł.  

Więcej

2021-07-14

Środki pieniężne z internetowej zbiórki a PIT

Jak rozliczać podatek ze środków pozyskanych ze zbiórki pieniężnej? Tę kwestię rozstrzygnął ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

2021-07-14

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia a PIT

Sąd Administracyjny w Szczecinie rozstrzygnął kontrowersyjną sprawę, dotyczącą podatku PIT przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia.

2021-07-13

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności z wyższym podatkiem

Naczelny Sąd Administracyjny wydał ostatnio niekorzystne orzeczenie dla właścicieli nieruchomości, zbywających należące do nich dobra.