Styczeń niewątpliwie należy do podatników rozliczających swoje przychody podatkiem ryczałtowym. Do 21 stycznia mają oni obowiązek zdecydować o wyborze ryczałtu na rok następny, a do końca miesiąca złożyć muszą rozliczenie informujące o wartości pobranego w trakcie poprzedniego roku podatku.

Na rozliczenie zostało zatem coraz mniej czasu.

Deklarację PIT-28 składa się wcześniej niż inne deklaracje podatkowe. Terminem rozliczenia jest koniec stycznia co powoduje, że rozliczenie musi nastąpić prawie natychmiast po zakończeniu roku podatkowego i zamknięciu ksiąg za rok poprzedni.

Podatnik rozliczający się ryczałtowo powinien pamiętać o limicie przychodów, którego przekroczenie spowoduje że ryczałt ewidencjonowany nie będzie w roku kolejnym dopuszczalny. Kwota ta wynosi 150.000 zł rocznie. Ponadto uzyskiwanie niektórych rodzajów przychodów spowoduje utratę prawa do rozliczeń ryczałtowych. Ten sam efekt wystąpi u podatnika świadczącego usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, na rzecz którego wcześniej w ramach stosunku pracy w tym samym roku podatnik świadczył lub nadal świadczy usługi.

Rezygnacja z PIT-28 wymaga w nowym roku złożenia pisemnego oświadczenia – jeżeli nie zostanie ono przekazane do 21 stycznia podatnik ma obowiązek kolejny rok płacić podatek ryczałtem, chyba że naruszy zasady (np. dokona sprzedaży , która wyłącza prawo do tej formy rozliczeń).

Więcej o PIT-28

2021-04-13

Odliczenie proporcjonalne zamiast zwolnienia podatkowego

Nowe kraje, z których zarobki będą rozliczane w PIT w 2021 r. w sposób mniej korzystny niż do tej pory.

2021-03-30

IFT-2R w 2021 roku a przedsiębiorcy z PIT-36, PIT36L i PIT-28

Kto i w jakim terminie powinien złożyć informację IFT-2R? Reklamy google, FB, Instagram, licencje do programów komputerowych, usługi chmury a IFT-2R.

2021-03-29

Ryczałtowe koszty podwyższone a praca zdalna w okresie pandemii

Czy ryczałtowe koszty podwyższone można deklarować, kiedy pracownicy pracują zdalnie? Sprawdź jak się rozliczać w czasie pandemii COVID.