Styczeń niewątpliwie należy do podatników rozliczających swoje przychody podatkiem ryczałtowym. Do 21 stycznia mają oni obowiązek zdecydować o wyborze ryczałtu na rok następny, a do końca miesiąca złożyć muszą rozliczenie informujące o wartości pobranego w trakcie poprzedniego roku podatku.

Na rozliczenie zostało zatem coraz mniej czasu.

Deklarację PIT-28 składa się wcześniej niż inne deklaracje podatkowe. Terminem rozliczenia jest koniec stycznia co powoduje, że rozliczenie musi nastąpić prawie natychmiast po zakończeniu roku podatkowego i zamknięciu ksiąg za rok poprzedni.

Podatnik rozliczający się ryczałtowo powinien pamiętać o limicie przychodów, którego przekroczenie spowoduje że ryczałt ewidencjonowany nie będzie w roku kolejnym dopuszczalny. Kwota ta wynosi 150.000 zł rocznie. Ponadto uzyskiwanie niektórych rodzajów przychodów spowoduje utratę prawa do rozliczeń ryczałtowych. Ten sam efekt wystąpi u podatnika świadczącego usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, na rzecz którego wcześniej w ramach stosunku pracy w tym samym roku podatnik świadczył lub nadal świadczy usługi.

Rezygnacja z PIT-28 wymaga w nowym roku złożenia pisemnego oświadczenia – jeżeli nie zostanie ono przekazane do 21 stycznia podatnik ma obowiązek kolejny rok płacić podatek ryczałtem, chyba że naruszy zasady (np. dokona sprzedaży , która wyłącza prawo do tej formy rozliczeń).

Więcej o PIT-28

2021-07-14

Środki pieniężne z internetowej zbiórki a PIT

Jak rozliczać podatek ze środków pozyskanych ze zbiórki pieniężnej? Tę kwestię rozstrzygnął ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

2021-07-14

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia a PIT

Sąd Administracyjny w Szczecinie rozstrzygnął kontrowersyjną sprawę, dotyczącą podatku PIT przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia.

2021-07-13

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności z wyższym podatkiem

Naczelny Sąd Administracyjny wydał ostatnio niekorzystne orzeczenie dla właścicieli nieruchomości, zbywających należące do nich dobra.