Statystyczny Polak za pensję kupi 570 litrów benzyny. Znaczny procent z tej kwoty stanowi akcyza. Czy zatem może wydatek ten rozliczyć w rocznym PIT i skorzystać z odliczenia na paliwo?

Obecnie odliczenie wydatków na paliwo możliwe jest wyłącznie w przypadku podatników rozliczających ulgę rehabilitacyjną ewentualnie, jako wydatek zaliczany do kosztów uzyskania przychodów, przez rozliczających w rocznym PIT prowadzoną działalność gospodarczą lub umowę o dzieło czy zlecenie, w której wydatki są wyższe niż ryczałtowa kwota 20% uzyskiwanego przychodu. Oznacza to, że większość podatników nie ma możliwości rozliczać kosztów poniesionych na zakup paliwa, nawet jeśli wydatek ten związany jest z dojazdem do pracy.

Warto natomiast zadbać o to, by jadąc w delegację uzyskać zgodę pracodawcy na korzystanie z alternatywnego środka transportu – czyli prywatnego samochodu. W takim przypadku pracownik ma prawo uzyskać zwrot poniesionych wydatków w wartości wskazanej przez pracodawcę na podstawie ewidencji przejechanych kilometrów. Wysokość zwrotu za paliwo do samochodu w delegacji przyjęta w ramach limitu ustawowego zwolniona jest z podatku oraz ze składek ZUS. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownika zatrudniono na podstawie umowy o pracę, czy też na podstawie umowy zlecenie czy dzieło.

Możliwe jest również, by pracownik uzyskiwał zwrot wydatków w jazdach lokalnych za korzystanie z prywatnego środka transportu. W tym przypadku jednak, poza takimi zawodami jak listonosz lub leśniczy, uzyskiwane kwoty są opodatkowane i podlegają składkom ZUS.

Więcej na temat odliczeń

2021-07-14

Środki pieniężne z internetowej zbiórki a PIT

Jak rozliczać podatek ze środków pozyskanych ze zbiórki pieniężnej? Tę kwestię rozstrzygnął ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

2021-07-14

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia a PIT

Sąd Administracyjny w Szczecinie rozstrzygnął kontrowersyjną sprawę, dotyczącą podatku PIT przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia.

2021-07-13

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności z wyższym podatkiem

Naczelny Sąd Administracyjny wydał ostatnio niekorzystne orzeczenie dla właścicieli nieruchomości, zbywających należące do nich dobra.