Statystyczny Polak za pensję kupi 570 litrów benzyny. Znaczny procent z tej kwoty stanowi akcyza. Czy zatem może wydatek ten rozliczyć w rocznym PIT i skorzystać z odliczenia na paliwo?

Obecnie odliczenie wydatków na paliwo możliwe jest wyłącznie w przypadku podatników rozliczających ulgę rehabilitacyjną ewentualnie, jako wydatek zaliczany do kosztów uzyskania przychodów, przez rozliczających w rocznym PIT prowadzoną działalność gospodarczą lub umowę o dzieło czy zlecenie, w której wydatki są wyższe niż ryczałtowa kwota 20% uzyskiwanego przychodu. Oznacza to, że większość podatników nie ma możliwości rozliczać kosztów poniesionych na zakup paliwa, nawet jeśli wydatek ten związany jest z dojazdem do pracy.

Warto natomiast zadbać o to, by jadąc w delegację uzyskać zgodę pracodawcy na korzystanie z alternatywnego środka transportu – czyli prywatnego samochodu. W takim przypadku pracownik ma prawo uzyskać zwrot poniesionych wydatków w wartości wskazanej przez pracodawcę na podstawie ewidencji przejechanych kilometrów. Wysokość zwrotu za paliwo do samochodu w delegacji przyjęta w ramach limitu ustawowego zwolniona jest z podatku oraz ze składek ZUS. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownika zatrudniono na podstawie umowy o pracę, czy też na podstawie umowy zlecenie czy dzieło.

Możliwe jest również, by pracownik uzyskiwał zwrot wydatków w jazdach lokalnych za korzystanie z prywatnego środka transportu. W tym przypadku jednak, poza takimi zawodami jak listonosz lub leśniczy, uzyskiwane kwoty są opodatkowane i podlegają składkom ZUS.

Więcej na temat odliczeń

2021-04-13

Odliczenie proporcjonalne zamiast zwolnienia podatkowego

Nowe kraje, z których zarobki będą rozliczane w PIT w 2021 r. w sposób mniej korzystny niż do tej pory.

2021-03-30

IFT-2R w 2021 roku a przedsiębiorcy z PIT-36, PIT36L i PIT-28

Kto i w jakim terminie powinien złożyć informację IFT-2R? Reklamy google, FB, Instagram, licencje do programów komputerowych, usługi chmury a IFT-2R.

2021-03-29

Ryczałtowe koszty podwyższone a praca zdalna w okresie pandemii

Czy ryczałtowe koszty podwyższone można deklarować, kiedy pracownicy pracują zdalnie? Sprawdź jak się rozliczać w czasie pandemii COVID.