Czy zdarza Ci się, że prowadząc działalność gospodarczą uzyskujesz niskie przychody, a opłacane składki ZUS i zdrowotne przewyższają wartość Twojego dochodu? Jeśli tak, to możesz albo zawiesić działalność w okresie, gdy jej nie wykonujesz, albo zdecydować się, by zapłacone składki odliczać od innych przychodów, np. z umowy o pracę. W jaki sposób odliczać składki ZUS i zdrowotne?

Nic nie stoi na przeszkodzie, by składki opłacone z tytułu prowadzenia działalności odliczać od innych przychodów, np. z tytułu umów cywilnoprawnych, emerytury, umowy o pracę, dochodów z najmu itd. Warunkiem jest, by odliczone składki nie zostały zaliczone wcześniej do kosztów podatkowych, a zatem należy postępować zgodnie z zasadą, że nie uzyskamy podwójnie ulgi podatkowej z tytułu raz poniesionego wydatku na składki ZUS. W przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne sytuacja jest prostsza – składki te nie mogą stać się kosztem podatkowym.

Natomiast jeżeli nie posiadamy innych źródeł przychodów – to składki nieodliczane lub niezaliczone do kosztów przepadają – nie przenosi się ich na rok przyszły.

Akcja ePITY 2012: Odliczenia ZUS/zdrowotne

Odliczeniu podatkowemu w zeznaniu za 2012 rok podlegają zapłacone w roku 2012 składki na ubezpieczenie podatnika lub tzw. osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności ze składającym zeznanie PIT. Odliczeniu nie podlegają składki należne lecz nieopłacone, nie odlicza się również składek płaconych za pracownika. Te ostatnie można zaliczać do tzw. kosztów podatkowych pracodawcy (kosztem jest wynagrodzenie brutto). Odliczeniu u pracownika podlega kwota składek ZUS, które pracodawca jako płatnik przekazuje do ZUS i wyszczególnia w PIT-11 pracownika. Składki ZUS odliczane są od kwoty dochodu. Drugiego rodzaju odliczenie stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne – które odlicza się od podatku przypadającego do zapłaty.

W przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, odliczenie przysługuje w kwocie 7,75% podstawy ustalenia składek, co oznacza, że nie odlicza się pełnej wartości składki zapłaconej do ZUS (ta wynosi bowiem 9% podstawy). W przypadku pracowników, otrzymywany przez nich PIT-11 zawiera już kwotę składki podlegającej odliczeniu, a zatem przy założeniu, że pracodawca (płatnik) opłacił tę kwotę w prawidłowej wysokości – odlicza się dokładnie tyle, ile wynika z przesłanego PIT-11.

Więcej

2021-04-16

Tytuły przelewów podatkowych, identyfikator zobowiązania podatkowego

Jak nazwać przelew do Urzędu Skarbowego na mikrorachunek? Ministerstwo Finansów ustaliło jednolity zestaw tytułów przelewów podatkowych.

2021-04-13

Odliczenie proporcjonalne zamiast zwolnienia podatkowego - lista krajów

Nowe kraje, z których zarobki będą rozliczane w PIT w 2021 r. w sposób mniej korzystny niż do tej pory.

2021-03-30

IFT-2R w 2021 roku a przedsiębiorcy z PIT-36, PIT36L i PIT-28

Kto i w jakim terminie powinien złożyć informację IFT-2R? Reklamy google, FB, Instagram, licencje do programów komputerowych, usługi chmury a IFT-2R.