Czy dojdzie do zmian w ulgach budowlanych w tym roku? Czy dojdzie do reaktywacji ulgi odsetkowej i tzw. dużej ulgi budowlanej?

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku nie nastąpią zmiany w ulgach budowlanych. Nie jest natomiast pewne, czy w przyszłym roku będzie można skorzystać ze zwrotu VAT za materiały budowlane, zakupione celem realizacji potrzeb mieszkaniowych. W przypadku pozostałych ulg: dużej ulgi budowlanej, małej ulgi budowlanej, ulgi odsetkowej – ich rozliczenia następować mogą wyłącznie na zasadzie korzystania z uprawnień nabytych w latach wcześniejszych. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie nie planuje się powrotu do tych ulg – oznacza to brak podatkowego wsparcia budownictwa społecznego.

Akcja ePITY 2012: Odliczenia budowlane/remontowe

Na zasadzie praw nabytych możliwe jest korzystanie z odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (w tym również na spłatę odsetek od kredytu refinansującego taki kredyt).

Na tej samej zasadzie możliwa jest kontynuacja rozliczeń ulgi remontowej – czyli odliczać można wcześniej poniesione wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej.

Zasady kontynuacji dotyczą również dużej ulgi mieszkaniowej – czyli poniósł wcześniej wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na:

  • zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
  • budowę budynku mieszkalnego,
  • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej; w razie przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, za wydatki poniesione na wkład budowlany uznaje się wydatki stanowiące nadwyżkę ponad kwotę wkładu mieszkaniowego zaliczonego przez spółdzielnię na wkład budowlany,
  • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
  • nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
  • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
  • remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, utworzonej na podstawie odrębnych przepisów,

Tak samo kontynuacja ulgi możliwa jest w przypadku, gdy podatnik systematycznie gromadził oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

Więcej o ulgach i odliczeniach

2021-07-14

Środki pieniężne z internetowej zbiórki a PIT

Jak rozliczać podatek ze środków pozyskanych ze zbiórki pieniężnej? Tę kwestię rozstrzygnął ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

2021-07-14

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia a PIT

Sąd Administracyjny w Szczecinie rozstrzygnął kontrowersyjną sprawę, dotyczącą podatku PIT przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia.

2021-07-13

Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności z wyższym podatkiem

Naczelny Sąd Administracyjny wydał ostatnio niekorzystne orzeczenie dla właścicieli nieruchomości, zbywających należące do nich dobra.